Paddock Street - Canolfan Gymunedol, Llanelli

Tref arfordirol yw Llanelli lle siaredir y Gymraeg yn eang o hyd, ac mae ganddi gysylltiad hir â’r diwydiannau tunplat, dur a glo. 

Mae’r dref wedi ei thrawsnewid dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf – gwelwyd cau bron y cyfan o’r diwydiannau trwm, adfer safleoedd diffaith, a chreu llawer o gynlluniau amgylcheddol a thwristaidd deniadol.
Y Neuadd

Mae cegin yn y ganolfan gymunedol. Mae'r gwres wedi ei gynnwys yn y tâl llogi. Ni ddarperir offer TG.

Parcio ar y stryd.

Lleoliad: Stryd Paddock, Llanelli SA15 2RU


Nodweddion

Costau Llogi

Cysylltwch â'r Cyngor Tref i gael manylion.


Cyswllt

Llanelli Town Council / Cyngor Tref Llanelli 01554 774352   Tel:

Cyfarwyddiadau

Take the A484 through Llanelli. At the Thomas Street Roundabout, take the Church Street (A4214) exit, leading south to Llanelli Railway Station. Go straight over at the Murray Street crossroads, continuing on Station Road (B4304). After about 400 yards, turn right into Paddock Street.


Cyfleusterau

  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Induction LoopInduction Loop