Abergwili - Neuadd yr Eglwys, Abergwili

Abergwili - Neuadd yr Eglwys, AbergwiliAbergwili - Neuadd yr Eglwys, Abergwili

Mae pentref Abergwili ar gyrion tref Caerfyrddin ac mae yna fynediad da i'r A40 a'r M4.

Yn hanesyddol, dyma gartref Esgobion Tyddewi a, bellach, mae'n ganolbwynt gweinyddol i esgobaeth Tyddewi, sy'n cynnwys yr hen sir Ddyfed.
Y Neuadd

Adeiladwyd y neuadd gan y gymuned ym 1928. Cymysgwyd a rhoddwyd pob panel wal concrid gan deuluoedd unigol. Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried adeiladu neuadd newydd ar safle newydd, gyda'r cyfleusterau diweddaraf.

 

Gallwn gynnig lle i 200 ar eu heistedd, ac mae yna fynediad i'r anabl.

Cyfeiriad Neuadd: Ismyrddin, Abergwili SA31 2JQ.


Nodweddion

Prif ardal fawr gyda llwyfan a rhagystafell a chegin llwyr-weithredol, gyda chyfleusterau toiledau gwrywaidd a benywaidd.

Gwresogir trwy wresogyddion halogen uwchben, ac mae yna wresogyddion storio ar gael ar gyfer defnyddwyr hirdymor.

Nid oes offer TG.


Cyswllt

Mrs Myrtle Jones   Tel:07966037175

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A40 tua'r dwyrain allan o Gaerfyrddin. Trowch oddi ar y stryd fawr yn Abergwili gyferbyn â thafarn y Black Ox ac mae'r Neuadd ymhen 100m ar y chwith.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Ramp (up)Ramp (up)