Dolenni

Mae’r adran hon yn cynnwys dolenni defnyddiol at fudiadau eraill a gwybodaeth.

infoengine.cymru
Infoengine yw'r cyfeirlyfr ar gyfer gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru.- Chwilio am wasanaethau yn eich cymuned. 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr
Y Cyngor Gwirfoddol Sirol ar gyfer Sir Gaerfyrddin sy’n darparu cefnogaeth a gwybodaeth rad ac am ddim ar gyfer sefydlu a rhedeg grwpiau gwirfoddol

Tudalennau Gwybodaeth Sector Gwirfoddol
Gwybodaeth o bob math am sefydlu a rhedeg grŵp gwirfoddol neu gymunedol

Cyfeiriadur Neuaddau Ceredigion
Mae Cyfeirlyfr Neuaddau Ceredigion yn gronfa ddata o neuaddau yng Ngheredigion.

Cyfeiriadur Neuaddau Sir Benfro
Cyfeiriadur o Neuaddau Sir Benfro sy’n cynnig manylion a lleoliadau’r neuaddau cymunedol rhagorol sydd ar gael i’w llogi yn Sir Benfro.

Cyngor Sir Gâr
Gwefan Cyngor Sir Gâr